Prevederi generale

Magazinul online disponibil la adresa de internet costumesexy.ro este deținut și administrat de NETU GRUP S.R.L, persoană juridică de drept românesc, cu sediul în București, Valea Salciei nr.2, Sector, tel.: 0721 332 333, e-mail: contact@costumesexy.ro,  Cod Unic de Înregistrare RO49774616, („costumesexy.ro”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).

Utilizarea costumesexy.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
Termenii și Condițiile costumesexy.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează costumesexy.ro sau încheie Contracte la Distanță.

Informațiile prezentate în cadrul costumesexy.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor costumesexy.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.

Navigarea în cadrul costumesexy.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor costumesexy.ro.

costumesexy.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei costumesexy.ro, precum și Termenii și Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate și Client/Utilizator, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.

Termenii şi Condițiile costumesexy.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei costumesexy.ro, dar se pot aplica, după caz, şi în ceea ce privește cumpărarea unor Produse din magazinele fizice ale Societății.

Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. costumesexy.ro își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în costumesexy.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul costumesexy.ro exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, costumesexy.ro va fi răspunzătoare față de Client/Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.

Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică contact@costumesexy.ro

Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (i.e. plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. costumesexy.ro își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor costumesexy.ro, alterarea conținutului platformei costumesexy.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma costumesexy.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

Servicii electronice si funcționalități puse la dispoziția clientului/utilizatorului de către vânzător in cadru costumesexy.ro

În cadrul costumesexy.ro, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

 •  crearea Contului;
 • utilizarea Coșului de Cumpărături;
 • plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile costumesexy.ro;
 • vizualizarea Conținutului afișat în cadrul costumesexy.ro;
 • transmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;

Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.

Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:

 • completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor costumesexy.ro;
 • apăsarea butonului „Înregistrare”.

Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.

Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.

Clientul/Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul costumesexy.ro:

 • să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
 • să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de costumesexy.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
 • să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei costumesexy.ro;
 • să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile costumesexy.ro;
 • să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
 • să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
 • să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului/ Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale costumesexy.ro, și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul costumesexy.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor.

Preluare datelor cu caracter personal

costumesexy.ro colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei costumesexy.ro conform Politicii de confidențialitate.
Consimțământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii de confidențialitate, disponibilă pe https://www.costumesexy.ro/politica-de-confidentialitate/

Înregistrarea unui cont de client

Pentru crearea unui cont pe platforma costumesexy.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa costumesexy.ro
Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul numelui de utilizator sau email şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în costumesexy.ro. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, precum şi accesarea altor servicii puse la dispoziţie de către Societate.
Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar costumesexy.ro va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
costumesexy.ro poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont în situațiile în care   procesul de creare al Contului au fost utilizate informații neconforme cu realitatea.
Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), prin trimiterea unei solicitări la adresa contact@costumesexy.ro
Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul costumesexy.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

Plasarea Comenzii

Produsele achiziționate prin intermediul costumesexy.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului/Utilizatorului.

costumesexy.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, costumesexy.ro nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

costumesexy.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului/Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client/Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea Tranzacției;
 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
 • date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;
 • activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei costumesexy.ro/partenerilor comerciali ai Societății;
 • există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de costumesexy.ro (nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);
 • există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma costumesexy.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma costumesexy.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma costumesexy.ro.

În anumite situații şi pentru motive justificate, costumesexy.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați telefonic iar costumesexy.ro va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.

În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către costumesexy.ro, ne obligăm să informăm Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin e-mail și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Client contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.

costumesexy.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în costumesexy.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.

Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

Încheierea Contractului la Distanță

Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.

Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile costumesexy.ro.

Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de costumesexy.ro, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

Campanii promoționale

Prin intermediul costumesexy.ro oferă Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platforma costumesexy.ro.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

Codurile promoționale oferite de costumesexy.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.

Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul costumesexy.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@costumesexy.ro, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

Promoțiile pe costumesexy.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe costumesexy.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.

costumesexy.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele Campaniilor Promoționale şi ale concursurilor pe care le organizează pe costumesexy.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe platforma costumesexy.ro. Beneficiile Campaniilor Promoționale sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe costumesexy.ro, în perioada de valabilitate clar menționată şi în limita stocului disponibil. costumesexy.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă de promoție.

În cazul unei Campanii Promoționale organizate în cadrul costumesexy.ro, Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma costumesexy.ro.).
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Exonerarea de răspundere

costumesexy.ro nu garantează că platforma costumesexy.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de costumesexy.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma costumesexy.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea costumesexy.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma costumesexy.ro. costumesexy.ro nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor prezentate pe platforma costumesexy.ro, acestea fiind puse la dispoziția costumesexy.ro de către furnizori.
Informațiile incluse în costumesexy.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu Produsă credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@costumesexy.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate şi își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar costumesexy.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
costumesexy.ro nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor costumesexy.ro.
Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei costumesexy.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma costumesexy.ro.
În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

Forță majoră

Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă

Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

Soluționarea Disputelor

Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

anpc.ro/ce-este-sas/

Coșul meu
Favorite
Vizualizate recent
Categorii