Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a
proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o
actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, in ce scop, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta in
legătura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea
drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, in special daca aveți întrebări sau nelămuriri
cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care
puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: contact@costumesexy.ro

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

*** prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate
și transparență”);

*** colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un
mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);

*** adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

*** exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);

*** păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări
legate de stocare”);

*** prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal,
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Cum colectam si procesam informațiile dvs. personale

Putem colecta, stoca si utiliza următoarele tipuri de date personale:

*** informații despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv
adresa dvs. IP, locația geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa
de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagina si căile de navigare ale site-ului);

*** informațiile pe care ni le furnizați la crearea Conturilor pe site (inclusiv informațiile dvs. de contact);

*** informațiile pe care ni le furnizați in scopul de a va abona la notificările prin e-mail si / sau
buletine de știri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);

*** informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt
generate in timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul
utilizării serviciilor);

*** informațiile conținute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, conținutul comunicării si datele asociate cu comunicarea);

*** informațiile pe care le furnizați atunci când achiziționați produsele de pe site-ul nostru;

Ce se întâmpla daca nu ne dați datele dvs.

In funcție de datele si scopurile colectării, va puteți bucura de acest site sau de o parte din
serviciile oferite de Operator, fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs sau puteți sa introduceți numai cantitatea minima de informații. Cu toate acestea, unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poată furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat si sa va autentificați, astfel încât sa știm ca sunteți dvs. si nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. si va puteți retrage oricând acordul exprimat pentru comunicările comerciale.

Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site si/sau colectate prin alte
mijloace sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta
Politica de confidențialitate. In funcție de relațiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs.,
putem folosi datele dvs. personale in următoarele scopuri:

*** daca ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locația si alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicări;

*** atunci când o Persoană vizată: (a) transmite Societății orice formular, document, ori informație cu privire la interacțiunile și/sau tranzacțiile sale cu Societatea; sau (b) folosește sau achiziționează produsele Societății; sau (iii) încheie, execută și finalizează un contract (inclusiv de muncă sau la distanță) cu Societatea;

*** atunci când o Persoană vizată interacționează cu personalul Societății, incluzând responsabilii pentru relațiile cu clienții, invitații sau alți reprezentanți, de exemplu, prin telefon, scrisori, fax, întâlniri în persoană sau email, pentru gestionarea sau administrarea relației de afaceri cu organizația din care face parte Persoana Vizată;

*** atunci când o Persoana vizată solicită să fie contactată de Societate, să fie inclusă într-un
email sau alte liste cu date de corespondență, ori atunci când Persoana vizată răspunde la solicitarea Societății pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;

*** atunci când Societatea acționează în vederea prevenirii sau investigării unei suspiciuni de fraudă, activități ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația unei Persoane vizate cu Societatea sau alte persoane fizice/juridice;

*** în scopuri publicitare, în vederea comunicării cu Persoana Vizată prin canalele pe care aceasta le-a aprobat în prealabil pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea Societății prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Grupului Intact, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale;

*** atunci când Societatea respectă ori acționează conform unei solicitări a oricărei autorități sau instituții publice competente sau când răspunde solicitărilor de informații din partea acestora;

*** atunci când o Persoană vizată trimite Datele sale cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale și/sau angajați etc.) către Societate, indiferent de motiv;

*** în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor Societății;

*** în scopuri de cercetare a pieței și a opiniei publice, pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru;

*** pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă;

*** în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

Totodată, daca sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare
web adresa dvs. IP, locația geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referința, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web si cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidențialitate, informațiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetări de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing si pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile si comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse si servicii similare. De asemenea, daca sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri si modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri si revistele noastre de e-mail (ne puteți informa in orice moment daca nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spațiul Economic European si pot
ajunge si in afara Spațiului Economic European, in funcție de scopul prelucrării. costumesexy.ro va aplica garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relația dvs. cu costumesexy.ro si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidențialitate. Orice transfer
de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, după cum urmează:

a. Dreptul la informare si de acces la datele dvs, ceea ce înseamnă ca puteți solicita o
confirmare din partea operatorului daca prelucrează sau nu datele cu caracter personal care
va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informați privind
modalitatea in care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de intervenție asupra datelor, constând in posibilitatea de a obține la cerere si in
mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror
prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când va
retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea
sunt inexacte sau nu mai corespund realității.

d. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita
ștergerea datelor care va privesc, in anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu
mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării in anumite circumstanțe, precum: (i) dvs. contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

g. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situația particulară în careva aflați. Totodată aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozițiile legale in materie:

*** dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea
automata inclusiv crearea de profiluri;

*** dreptul de a vă adresa justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;

*** dreptul de a fi notificat de către Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile
pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si costumesexy.ro nu mai are obligația legala de a continua sa stocheze datele
respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații si
documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
*** in măsura in care suntem obligați sa facem acest lucru prin lege;
*** in cazul in care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara
in curs sau potențiala si pentru a stabili, exercita sau apară drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor si a informațiilor personale pe care le transmiteți prin
utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice si administrative. Actualizam si testam tehnologia noastră de securitate in mod continuu. Restricționam accesul la datele dvs.
personale doar acelor angajați care trebuie sa știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajații noștri cu privire la importanta confidențialității si menținerea confidențialității si securității informațiilor dvs. Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil sa actualizam din când in când acest document de informare prin publicarea unei noi
versiuni pe acest site web.
Având in vedere ca legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de
stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimba si se îmbunătățesc din când in când,
este posibil ca aceasta notificare privind confidențialitatea si condițiile de utilizare sa se schimbe si
ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișata pe aceasta pagina, astfel încât sa fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute in prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate si termenii si condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

Site-urile terțe parți

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidențialitate ale unor terte parti.

Despre cookie-uri

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații si le stochează in fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web si, datorita acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor si nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va
rugam sa accesați: https://www.costumesexy.ro/politica-de-cookies/

Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecința, nu putem
asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți si înțelegeți ca orice informație
pe care o transferați către costumesexy.ro se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Operatorul folosește masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmărire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți ca pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. In aceste situații, obiectivele noastre sunt sa ne mișcam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare si pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Daca este necesar, costumesexy.ro va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata pe site-urile sale.

Întrebări, nelămuriri, reclamații

Daca aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau daca doriți sa va exercitați
drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, va rugam sa ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la contact@costumesexy.ro

Coșul meu
Favorite
Vizualizate recent
Categorii